top of page

איפשור מחדש של פתיחת\סגירת חלונות מהשלט
לפעמים כאשר מנתקים מצבר או עושים איפוס כלשהו, החלונות מפסיקים להיפתח ולהסגר בלחיצה ארוכה. בסרטון זה נסביר איך להחזיר את המצב לקדמותוCommenti


bottom of page