נסיעה בחורף עם תאורת יום

ראשית יש לראות את לשון החוק, תיקון מספר 5 לתקנה 97ג:

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 6) תשע"ו-2016