top of page

נסיעה בחורף עם תאורת יום

ראשית יש לראות את לשון החוק, תיקון מספר 5 לתקנה 97ג:

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 6) תשע"ו-2016

(ג) לא ינהג אדם מונית, אוטובוס או רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג, בכל דרך וברכב מנועי אחר, למעט אופנוע, בדרך שאינה דרך עירונית, בתקופה שמיום 1 בנובמבר ועד 31 במרס בכל שנה, אלא כשמאירים בו פנסי החזית או פנס תאורת יום והפנסים האחוריים.


החוק די ברור ואומר שמותר ליסוע בכביש בין עירוני עם תאורת היום ללא פנסי חזית, אם גם הפנסים האחוריים פועלים.

חלק מהרכבים מגיעים ללא הדלקה של הפנסים האחוריים אך הדבר ניתן למימוש על ידי קידוד אצלינו

Comments


bottom of page