top of page

אנדרואיד אוטו - תוספים צד גראשית יש להבהיר עניין אחד חשוב:

המדריך הינו לבעלי טלפון פרוץ בלבד (ROOT) ויעבוד רק שם. לא יהיו פה הוראות איך לפרוץ את הטלפון כי זה אינדיבידואלי לכל מכשיר ויכול לגרום לאיבוד אחריות או הרס הטלפון.

ראשית, יש להתקין את התוכנה הראשית שמאפשרת לתוכנות צד ג לרוץ בתוך אנדרואיד אוטו:

App Enabler

לאחר מכן יש להתקין תוסף שמספק מידע מרכבי הקונצרן: Vag Extensions