top of page

אפשרויות קידוד

צפירה בנעילה ופתיחה

ניתן לקודד אפשרות לצפירה בעט נעילה או פתיחה של הרכב. הקידוד נוח על מנת לדוגמה למצוא את הרכב בחנייה גדולה, וגם לוודא שבאמת נסגר.

לאחר הקידוד ניתן לבטל את הצפירה ממסך המולטימדיה.

כמוכן, בחלק מהרכבים ניתן לקודד שהצפירה תתבצע רק בלחיצה השנייה על השלט.

bottom of page