אפשרויות קידוד

עוקב פנייה

עוקב פנייה זהו בעצם אמצעי עזר בלילה. לפעמים אורות הרכב לא מאירים מספיק בצדדים ולכן יש את עוקב הפנייה. מה שקורה בעצם, זה שבסיבוב מעל 90 מעלות של ההגה, נדלק פנס ערפל שמאלי או ימני, בהתאם לפנייה.