אפשרויות קידוד

עוצמת מיזוג במצב אוטומטי

באופן בלתי מוסבר, הקונצרן החליט לנו שאין סיבה שנראה את עוצמת המיזוג כאשר החלפנו את בקרת האקלים למצב אוטומטי. קידוד זה מאפשר להחזיר את זה ולדעת מה עצמת המזגן.