אפשרויות קידוד

סגירה אוטומטית בגשם

ברכבים בעלי חיישן גשם RLS או RLFS ניתן לקודד סגירת חלונות אוטומטית. אם הרכב נעול והחלונות נשכחו פתוחים, כאשר יתחיל גשם, הם יסגרו אוטומטית!