top of page

אפשרויות קידוד

מזגן קר יותר

מסיבה לא ברורה, רכבי הקונצרן מגיעים לארץ עם מזגן אשר מכוון למדינות קרות. 

בעזרת קידוד, ניתן לכוון אותו למדינה שלנו ולגרום למזגן לעבוד חזק יותר וטוב יותר.

לאחר הקידוד המזגן זורק יותר קור, יותר אוויר ומרחב הרכב מתקרר מהר יותר

bottom of page