אפשרויות קידוד

כניסה-יציאה קלה

ברכבים בהם קיימים כיסאות חשמליים עם זיכרון, ניתן לקודד כניסה ויציאה קלה.
בעצם כשמכבים את האוטו הכיסא זז אחורה וכאשר נכנסים אל האוטו הכיסה חוזר למצב הזיכרון שצריך