top of page

אפשרויות קידוד

זיהוי תמרורים

זיהוי תמרורים קיים בהרבה מרכבי VAG אך מכובה בארץ. הסיבה לכך שאין מפות במערכות המגיעות אלינו והחליטו שזיהוי תמרורים על פי מצלמה בלבד אינו מספיק טוב. אם זאת, למי שרוצה, אפשרי לפתוח את האופציה לזיהוי תמרורים וניתן יהיה לראות על מסך הדשבורד את התמרורים שזוהו על ידי מצלמת הנתיב של הרכב.

כמובן שהאופציה קיימת רק ברכבים המגיעים עם מצלמת נתיב.

bottom of page