top of page

אפשרויות קידוד

התאמת נהגים - פרסונליזציה


קידוד פרסונליזציה של נהגים.
ניתן לשייך מפתח לפרופיל. לפי המפתח שפתח את האוטו, ייבחר הפרופיל המתאים(או לפי בחירה ידנית) הכולל את כל ההגדרות רדיו, מולטימדיה שהוגדרו.
כמוכן ברכבים עם כיסאות חשמליים ומראות עם זיכרון, זה גם יתאים את עצמו בהתאם.

bottom of page