אפשרויות קידוד

הורדת מראה ימנית ברוורס

בחלק מרכבי הקונצרן, האופציה מופעלת, אך בחלק גדול מרמות האבזור זה מכובה. ניתן לקודד הורדת מראה ימנית, מה שעוזר בחנייה ברוורס