top of page

אפשרויות קידוד

הורדת מראה ימנית ברוורס

בחלק מרכבי הקונצרן, האופציה מופעלת, אך בחלק גדול מרמות האבזור זה מכובה. ניתן לקודד הורדת מראה ימנית, מה שעוזר בחנייה ברוורס

bottom of page