top of page

אפשרויות קידוד

ביטול תקלת נורה

החלפתם לנורות לד והמחשב נותן לכם תקלה? לא נורא, רבים מאיתנו עושים את זה ואחרי זה מתעצבנים על התקלה הזאת. ניתן להגיע אלינו לביצוע התאמת נורה וביטול ההתראה.

bottom of page