אפשרויות קידוד

בחירת כח ההגה בשמירת נתיב

ניתן להוסיף לתפריט הרכב אפשרות בחירת כח ההגה, כאשר נכנסת לפעולה מערכת שמירת הנתיב. הדבר בעצם קובע כמה חזק יהיה צריך להפעיל כח על ההגה בשביל לעבור נתיב ללא איתות