top of page

אפשרויות קידוד

אפשרות בחירת מצב ESC


חולי הגה? חושבים שאתם יודעים יותר טוב מהרכב?
יש לנו קידוד למצבי נהיגה ספורטיביים ללא התערבות הרכב. 
* מצבי נהיגה לביטול ESC ו ASR.

*שימו לב, ביטול ESC או ASR גורם להפסקת פעולת מערכות הבטיחות האוטונומיות ברכב. השימוש על אחריותכם בלבד.

bottom of page