אפשרויות קידוד

איפשור נעילה כשהרכב מונע

ישנה אפשרות לאפשר את כפתורי השלט כאשר הרכב מונע. בצורה כזאת, אפשר לצאת מהרכב רגע לקיוסק או לכספומט ולהשאיר אותו מונע, עם מזגן דולק, אך נעול.