top of page

התקנת אנדרואיד המוצג על המסך המקורי

התקנת מחשב אנדרואיד המתחבר למסך המקורי. הייתרון הגדול הינו בכך שכל פונקציות הרכב נשמרות בדיוק כפי שהיו (בניגוד למסך תואם מקור שבו חלק מהאפשרויות נעלמות) ובנוסף נוספת אופציה לעבור למערכת האנדרואיד.

ההתקנה היא של אנדרואיד בעל מעבד חזק וזיכרון פנימי של 2 גיגה ראם, 2 כניסות USB, כניסה לכרטיס סים (לקבלת אינטרנט בלתי תלוי), כניסת כרטיס הרחבת זיכרון.

ההתקנה אפשרית במולטימדיות תומכות בלבד (4 כפתורים מכל צד)

באר שבע

bottom of page