top of page

אפשרויות קידוד

איתות מתחלף בהתאמה אישית

האיתות הרגיל שלנו דיי משעמם, אנו נותנים אפשרות לקודד אורות בהתאמה אישית, לדוגמה, איתות מתחלף אשר יראה שאתם לא סתם עוד מישהו על הכביש.

bottom of page