top of page

אפשרויות קידוד

עליית מחוגים לפני הנעה

קידוד מהיר ונחמד שהופך את האוטו לקצת יותר מעניין. לפני ההנעה, המחוגים יעלו עד הסוף וירדו חזרה.

bottom of page