top of page

אפשרויות קידוד

עוקב פנייה

עוקב פנייה זהו בעצם אמצעי עזר בלילה. לפעמים אורות הרכב לא מאירים מספיק בצדדים ולכן יש את עוקב הפנייה. מה שקורה בעצם, זה שבסיבוב מעל 90 מעלות של ההגה, נדלק פנס ערפל שמאלי או ימני, בהתאם לפנייה.

bottom of page