top of page

אפשרויות קידוד

עוצמת מיזוג במצב אוטומטי

באופן בלתי מוסבר, הקונצרן החליט לנו שאין סיבה שנראה את עוצמת המיזוג כאשר החלפנו את בקרת האקלים למצב אוטומטי. קידוד זה מאפשר להחזיר את זה ולדעת מה עצמת המזגן.

bottom of page