top of page

אפשרויות קידוד

סגירה אוטומטית בגשם

ברכבים בעלי חיישן גשם RLS או RLFS ניתן לקודד סגירת חלונות אוטומטית. אם הרכב נעול והחלונות נשכחו פתוחים, כאשר יתחיל גשם, הם יסגרו אוטומטית!

bottom of page