top of page

אפשרויות קידוד

בחירת כח ההגה בשמירת נתיב

ניתן להוסיף לתפריט הרכב אפשרות בחירת כח ההגה, כאשר נכנסת לפעולה מערכת שמירת הנתיב. הדבר בעצם קובע כמה חזק יהיה צריך להפעיל כח על ההגה בשביל לעבור נתיב ללא איתות

bottom of page