top of page

אפשרויות קידוד

אזעקה

בהרבה מהדגמים קיימת אזעקה שניתן להפעיל. האזעקה מופעלת כאשר הרכב נעול ומצליחים לפתוח דלת או לשבור חלון.

*** הקידוד הינו להמחשה בלבד, חשוב להבין כי אזעקה ברכב אינה חוקית בישראל***

bottom of page