top of page

אפשרויות קידוד

אור גבוה אוטומטי

קידוד אור גבוה אוטומטי הינו קידוד נוחות. לרכבים בעלי מצלמת נתיב ניתן להפעיל את האפשרות. בנסיעה בכביש חשוך, האור הגבוה ידלק אוטומטי. כאשר אתם נוסעים אחרי מישהו או משיגים אותו, האור מוחלף לבד לנמוך. כמו כן כאשר מתקרב רכב ממול, האוטו לבד יפסיק את האור הגבוה ויחזור אליו לאחר שהרכב עבר.

bottom of page